Priprema za štampu

Priprema za štampu obuhvata digitalnu obradu teksta, fotografija i ilustracija u nekom od specijalizovanih programa kao što su Adobe InDesign, Adobe Ilustrator, Adobe PhotoShop, Corel i slični. Kako bi se napravila kvalitetna i odgovarajuća priprema, osim vizuelnog izgleda i dizajnerskih momenata, veoma je važno poznavati standardne formate papira za štampu, kao i formate digitalnih fajlova, te sam proces štampe. 

Da bi u štampi dobili boje što vjernije originalu, odnosno bojama koje vidite na vašim ekranima, potrebno je znati prije svega da ekrani prikazuju boje u RGB prostoru boja (crvena, zelena i plava), ovaj prosotr boja takođe koriste digitalni fotoaparati i skeneri, tako da se većina digitalnih fajlova nalazi u RGB-u. Međutim štamparske mašine i uređaji koriste sasvim drugi prostor boja, CMYK (cijan, magenta, žuta i crna). Iz tog razloga digitalni format sa pripremom koji se šalje na štampu treba da bude konvertovan u CMYK, ali tako da se crni tekst štampa isključivo iz crne boje, a fotografije iz anvedene četiri boje. Za sve nedoumice i pitanja slobodno nas kontaktirajte.

Digitalni format

Ukoliko šaljete dokument za štampu, naročito ukoliko se radi o fotografijama poželjno je da one budu visoke rezolucije (300dpi), a poželjni digitalni formati su PDF, JPG, TIFF, PNF, PSD,…

Formati papira

Postoje četiri grupe formata papira (A, B, C, D), među kojima je A format najpoznatiji. Dimenzije se izražavaju u mm. Najveći je A0 format čije su dimenzije 1188×841, ali su u praksi najčešće u primjeni A3:420x297mm, A4:297x210mm, A5:210x148mm, A6:148x105mm.

Translate »